Ai đã tạo ra vũ trụ “Siêu phác thảo của Stephen Hawking” (Video) Phần 3

Có thể bạn đã từng đặt câu hỏi vũ trụ này được hình thành như thế nào, ai đã tạo ra vũ trụ. Rất khó để trả lời trong thời điểm này.

Chìa khóa đi vào vũ trụ “Siêu phác thảo của Stephen Hawking” (Video) Phần 1

Vũ trụ và nghĩa của sự sống “Siêu phác thảo của Stephen Hawking” (Video) Phần 2