Bão Mặt trời mối nguy lớn nhất của toàn nhân loại (Video) Phần 2

Khi cơn bão Mặt trời đổ vào Trái Đất nó sẽ khiến mọi hoạt động ngưng trệ. Nếu chúng ta không hiểu được thời tiết vũ trụ một cách rỏ ràng, có thể chúng ta sẽ trở lại những đêm trường tăm tối không có ánh điện. Chúng ta đang chơi một trò may rủi với Mặt trời. Nếu cứ tiếp tục con người sẽ thất bại.

Bão Mặt trời mối nguy lớn nhất của toàn nhân loại (Video) Phần 1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*