Câu chuyện Trái Đất Phần 1 (Video)

Cuộc hành trình bắt đầu cách đây khoảng 5 tỷ năm, lúc đó chưa có dấu hiệu của Trái Đất. Chỉ có Mặt Trời ngôi sao mới hình thành được bao quanh bởi bụi Trái Đất vẫn chưa hình thành. Nhưng qua thời gian lực hấp dẫn kéo những đám bụi ấy thành hòn đá nhỏ. Thật ngạc nhiên một thứ phức tạp ấy được tạo nên ko gì khác ngoài bùi và đá. Qua hàng triệu năm lực hấp dẫn kéo nhưng hòn đá ấy lại với nhau tạo nên Trái Đất một trong những hành tinh quay quanh Mặt Trời.

Câu chuyện Trái Đất Phần 2 (Video)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*