Chìa khóa đi vào vũ trụ “Siêu phác thảo của Stephen Hawking” (Video) Phần 1

Tại sao vũ trụ lại như vậy? Tại sao nó theo các quy tắc và định luật? Tại sao có trật tự thay vì sự hổn loại. Tìm ra các đầu mối để chúng ta đến tận cùng của sự bí ẩn.

Vũ trụ và nghĩa của sự sống “Siêu phác thảo của Stephen Hawking” (Video) Phần 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*