Tìm hiểu về Lỗ Đen

07/11/2017 admin 0

Lỗ đen (hố đen hoặc hốc đen) là một vùng trong không-thời gian mà trường hấp dẫn ngăn cản mọi thứ, bao gồm cả ánh sáng […]