Hướng dẫn kết con vịt trời bằng hạt cườm

Mời các xem hướng dẫn kết hạt cườm con vịt trời dễ thương

Chuẩn bị

Hạt 6mm

+ 13 hạt xanh lá đậm

+ 12 hạt xanh ngọc

+ 9 hạt màu vàng

+ 28 hạt màu hồng

+ 9 hạt màu hồng nhạt

+ 2 hạt màu đen

Hạt 4mm

+ 14 hạt màu vàng.

Dây cước: 1m

Chúc các bạn thành công