Nhiệm vụ trên trạm vũ trụ quốc tế Phần 1 (Video)

Trạm vũ trụ quốc tế ISS là cơ sở lớn nhất được con người chế tạo đưa lên quỹ đạo. Với nó con người có thể thực hiện giấc mơ chinh phục vũ trụ. Mời các bạn xem video:

Nhiệm vụ trên trạm vũ trụ quốc tế Phần 2 (Video)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*