Trái Đất Năm 1 Triệu (Video) Phần 11

Tại thời điểm này con người đã chinh phục được mặt trời và du hành khắp vũ trụ. Mời các bạn xem Trái Đất năm 1 triệu phần 11