Vũ trụ và nghĩa của sự sống “Siêu phác thảo của Stephen Hawking” (Video) Phần 2

Sự sống của con người trong vũ trụ có ý nghĩa như thế nào. Tại sao chúng ta lại sống trong vũ trụ này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiều.

Chìa khóa đi vào vũ trụ “Siêu phác thảo của Stephen Hawking” (Video) Phần 1

Ai đã tạo ra vũ trụ “Siêu phác thảo của Stephen Hawking” (Video) Phần 3

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*